JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8994-15

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid ett pappersbruk och de miljömässiga konsekvenserna av utsläpp i vatten. I målet finns sedan tidigare en dom där verksamheten bedömts vara tillåtlig. MÖD har ansett sig oförhindrad att nu pröva tillstånd till verksamheten i sin helhet på grund av nya omständigheter. Ickeförsämringskravet i ramdirektivet för vatten, med de preciseringar som detta krav fått genom Weserdomen, aktualiseras inte i målet. MÖD avslår yrkande om att ansökan ska avslås eller avvisas. Målet gäller även fråga om vissa villkor i den överklagade domen gällande lagring av miljöfarliga produkter. MÖD gör i denna del vissa justeringar.

Tillhörande dokument