JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9279-15

Strandskyddsdispens. Ett besked från kommunen att strandskyddsdispens inte krävs för en brygga har vid en senare prövning av ansökan om dispens för bryggan inte kunnat tillmätas någon betydelse. MÖD fann i likhet med mark- och miljödomstolen att det inte fanns några särskilda skäl för att ge dispens.

Tillhörande dokument