JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 946-16

Miljöprövningsdelegationens villkor till skydd för fågellivet, särskilt avseende nattskärran, i ett tillstånd till gruppstation för vindkraft har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.

Tillhörande dokument