JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9566-15

MÖD har instämt i Va-nämndens bedömning att det är oklart om
skador på klagandenas garage beror på en vattenläcka på kommunens ledning och att alternativa skadeorsaker inte kan
uteslutas. Skadeståndsyrkandet har därför lämnats utan bifall.

Tillhörande dokument