JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9862-15

Årlig tillsynsavgift för en bostadsrättsförenings fastighet har ansetts befogad. Mark- och miljööverdomstolen har prövat både avgiftsskyldigheten i och för sig och invändning mot avgiftens laglighet.

Tillhörande dokument