JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9916-15

Moderbolagsborgen utställd av Vattenfall AB har godkänts som säkerhet för ett dotterbolags förpliktelser avseende ett tillstånd för nio vindkraftverk.

Tillhörande dokument