JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2606-16

Frågan om s.k. latenta villkor föreligger i ett avslutat mål om vattenkraftsreglering är en rättsfråga, varför bevisbördereglerna inte är tillämpliga. Om en sådan talan avvisas innebär det att rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader blir tillämpliga. 

Tillhörande dokument