JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: ÖÄ 6394-15

Vid bestämmandet av avgiften för en bostadsarrendetomt i Sjösa har avgifterna för fem arrendeställen i närområdet, vilka fastställts av hovrätten i januari 2015, gett vägledning. Avgiften för den aktuella arrendetomten, som har strand mot Saltsjön och är tillgänglig med bil, har bestämts till 45 000 kr.

Tillhörande dokument