JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10646-15

Rivningslov för förråd. Byggnadsnämnden har bedömt att förrådet bl.a. utgör ett betydelsefullt kulturhistoriskt och estetiskt inslag i stationssamhället Abisko Östra och nekat rivningslov. MÖD har delat nämndens bedömning och funnit att det allmänna intresset av att bevara förrådet överväger det enskilda intresset av att riva byggnaden.

Tillhörande dokument