JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 107-16

Fråga om kommunen vid detaljplaneändring, innebärande byggande av gårdshus inom ett område som till större delen består av villor, har tagit skälig hänsyn till befintlig bebyggelse.


 

Tillhörande dokument