JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1123-16

Bygglov för inglasning av balkong. MÖD har funnit att åtgärden skulle strida mot kravet på varsamhet i 8 kap. 17 § PBL. MÖD har därför fastställt nämndens beslut att inte ge bygglov.   

Tillhörande dokument