JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11236-15

En ansökan om bygglov för en telemast inom kvartersmark för småindustri har MÖD med hänvisning till 9 kap. 31 c § första punkten PBL funnit kunna medges.

Tillhörande dokument