JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11374-15

Otydlig plankarta medför att befintlig byggnad betraktas som planenlig. Ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument