JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11466-15

Beslut om ändring genom tillägg till detaljplan har upphävts. Ändringen uppfyller inte kravet på tydlighet enligt 4 kap 32 § andra stycket PBL

Tillhörande dokument