JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1240-16

Återförvisning till nämnden då alla kända sakägare inte har underrättats om en ansökan om bygglov som innebär en avvikelse från detaljplan. 

Tillhörande dokument