JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1451-16

Granne har medgetts rätt att överklaga startbesked för komplementbyggnad då det varit fråga om prövning av dennes civila rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Ärendet har återförvisats till länsstyrelsen pga bristande skriftväxling.

Tillhörande dokument