JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1992-16

Bygglov har nekats eftersom enbostadshusets byggnadshöjd strider mot detaljplanen. Mark- och miljödomstolens domslut har därför fastställts. Mark- och miljööverdomstolen har redovisat hur byggnadshöjden ska beräknas och har även konstaterat att byggnaden, förutom höjdavvikelsen, inte strider mot PBL:s krav.

Tillhörande dokument