JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2134-15

Detaljplan för bro över Skellefteälven. Fråga bl.a. om hur ingående miljöredovisning som ska ske i planärendet när bron även ska prövas efter ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Tillika fråga om alternativredovisningen i planen var tillräcklig.

Tillhörande dokument