JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3659-16

MÖD har funnit att en riktlinje i översiktsplanen, enligt vilken kommunen ska verka för att vindkraftverk placeras i grupper, inte i sig utgör hinder mot att ge bygglov till ett vindkraftverk.

Tillhörande dokument