JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3794-16 och P 3858-16

Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat ett ärende om marklov för trädfällning till byggnadsnämnden. Det bygglov som meddelats senare av nämnden har också återförvisats eftersom marklov och bygglov bör behandlas gemensamt i ett och samma lovbeslut.

Tillhörande dokument