JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3843-15

Målet avser detaljplan för bostäder. Frågan i målet är om detaljplanen är förenlig med kraven i PBL bl.a. vad avser kravet på att detaljplanen ska säkerställa en god miljö ur bullersynpunkt för den planerade bebyggelsen.

Tillhörande dokument