JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4815-15

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ändring av fönster till dörrar och uppförande av balkonger på gårdsfasad står i strid med aktuell detaljplans förvanskningsförbud. Avvikelsen från planen har inte bedömts som liten eller förenligt med dess syfte, varför bygglov för åtgärderna nekats.

Tillhörande dokument