JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 506-16

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Fråga om den planerade tillbyggnaden är förenlig med detaljplanens bestämmelser om högsta tillåtna våningsantal och utnyttjandegrad.

Tillhörande dokument