JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5353-16

Vitesföreläggande att rätta olovligt plank har upphävts då föreläggandet inte ger tillräckligt besked om på vilket sätt planket måste ändras för att föreläggandet ska anses uppfyllt.

Tillhörande dokument