JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6490-15

En inglasning av uteplats har ansetts vara en sådan tillbyggnad som strider mot förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

Tillhörande dokument