JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7852-15

Bygglov för nybyggnad av garage. Fråga om det fanns särskilda skäl för att göra undantag enligt 39 § tredje stycket byggnadsstadgan (1959:612).

Tillhörande dokument