JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8028-15

Byggnadsnämnd har ansetts sakna rättslig grund att förelägga fastighetsägare att ta bort en del av en byggnad som i sin helhet saknar bygglov.

Tillhörande dokument