JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8109-15

Detaljplan för skola. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknats förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet och därför upphävt detaljplanen.

Tillhörande dokument