JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8341-15

Talerätt. Ett beslut om beviljande av bygglov har, trots viss förlust av utsikt, inte ansetts beröra  fastighetsägare som inte är rågranne på ett sådant sätt att det finns rätt att överklaga beslutet.

Tillhörande dokument