JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9863-15

MÖD har inte funnit anledning att frångå mark- och miljödomstolens bedömning i fråga om förutsättning att döma ut vite och jämkning av vitesbeloppet.

Tillhörande dokument