JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9468-15

Ett beslut att upphäva en detaljplan för vindkraftverk har inte ansetts medföra betydande miljöpåverkan. En miljöorganisation har därför saknat klagorätt.

Tillhörande dokument