JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9640-15

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens beslut om negativt förhandsbesked, som bl.a. grundades på detaljplanekravet.

Tillhörande dokument