JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9861-15

En bostadsrättsförening var förelagd att vidta rättelse genom att se till att den otillåtna användningen av byggnaderna upphör genom att all upplåtelse av bostadsrätter i byggnaderna upphör. Föreningen hade efter föreläggandet fått ett tidsbegränsat bygglov för flyktingförläggning. Eftersom den aktuella användningen av byggnaderna då var i enlighet med givet lov hade föreläggandet förfallit.

Tillhörande dokument