JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 10190-16

I mål om avstyckning och fastighetsreglering har Mark- och miljööverdomstolen, efter att målet om avstyckning återkallats, stadfäst en förlikning.

Tillhörande dokument