JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 1474-17

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det saknas förutsättningar att bilda servitut eller inrätta gemensamhetsanläggning avseende en grannfastighets brandtrappa då väsentlighetsvillkoren i 7 kap. 1 § fastighetsbildningslagen respektive 5 § anläggningslagen inte varit uppfyllda. 

Tillhörande dokument