JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2344-16

MÖD gör en annan bedömning än Lantmäteriet och mark- och miljödomstolen när det gäller vilket värde som ska ligga till grund för andelstalsberäkningen vid tillämpningen av tonkilometermetoden i en anläggningsförrättning. Också fråga om rättegångskostnader där klagandena inte ha ansetts som vinnande med mer än hälften. Yrkande om ersättning av motparten för rättegångskostnader har därför avslagits.

Tillhörande dokument