JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2962-16

Mark- och miljööverdomstolen har i huvudsaklig överensstämmelse med Lantmäteriets beslut funnit att en gemensamhetsanläggning för båtplatser ska inrättas på en ö i södra Bohuslän.

Tillhörande dokument