JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 4097-16

Lantmäteriet beslutade om en gemensamhetsanläggning för väg för skogstansporter. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet och återförvisade förrättningen för en annan vägsträckning. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt lantmäteriets beslut.

Tillhörande dokument