JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 5230-16

Fastighetsbestämning av en gemensamhetsanläggning som bl.a. omfattar yttre underhåll av tak. Mark- och miljööverdomstolen finner att även byte av yttre takbeläggningsmaterial ingår i anläggningen och fastställer Lantmäteriets beslut.

Tillhörande dokument