JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 5784-16

Fråga om fastighetsbestämning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte förelegat förutsättningar för att tillämpa 18 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. Den omtvistade gränsen ska därför ha den sträckning som lagligen bestämts.

Tillhörande dokument