JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6892-17

Beslut av lantmäteriet att avvisa för sent inkommet överklagande var riktigt. Skäl för återställande av försutten tid förelåg inte.

Tillhörande dokument