JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 8068-16

Fråga om deltagande i en gemensamhetsanläggning. Mark- och miljööverdomstolen anser att klaganden har visat att det inte är av väsentlig betydelse för klagandens fastighet att delta i gemensamhetsanläggningen och ändrar därmed beslutet och andelstalslängden.

 

Tillhörande dokument