JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 8160-16

Mark- och miljödomstolen har satt ned ett yrkande om ersättning för rättegångsskostander till hälften. MÖD ändrar domen och finner att full ersättning ska utgå.

Tillhörande dokument