JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9782-15

Fråga om överföring av mark vid fastighetsreglering strider mot förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § fastighetsbildningslagen, egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen och Europakonventionen.

 

Tillhörande dokument