JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10214-16

Utredningen ger inte stöd för att det föreligger sådana hälso- eller miljöskäl som förutsätts för att kommunen ska vara skyldig att omhänderta dagvatten i området genom en allmän vattenanläggning enligt 6 § vattentjänstlagen.

Tillhörande dokument