JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11046-16

Ett tillståndsbeslut innehöll inga begränsningar av verksamhetens omfattning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att tillståndet därför varit så oklart och ofullständigt att domvilla förekommit. Tillståndet har därför undanröjts och målet återförvisats till miljöprövningsdelegationen för fortsatt behandling.

Tillhörande dokument