JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11105-16

Mark- och miljööverdomstolen har bifallit bolagets ändringsyrkanden avseende ett tillstånd till ändrad bränslesammansättning m.m. vid tillverkning av bränd kalk.

Tillhörande dokument