JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11333-16

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett vindkraftverks höjd ska begränsas till 150 m för att vit blinkande hindersbelysning inte ska vara nödvändig.

Tillhörande dokument