JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1135-17

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det funnits förutsättningar att påföra ett bolag en miljösanktionsavgift för varje applikation innehållande flourerade växthusgaser där föreskrivna tidsintervall för läckagekontroll inte följts. 

Tillhörande dokument