JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11499-16

Ett föreläggande riktat mot en båtklubb har inte ansetts tillräckligt tydligt. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt den kommunala nämndens beslut om föreläggande.

Tillhörande dokument